studentska izba

Chybne riešený byt sa môže odrážať vo fyzickom i v duševnom vývoji detí. študentská izba je vlastne “byt v byte”. Zatiaľ? čo dospelým slúžia samostatné miestnosti na spanie, prácu, prijímanie hostí, deťom slúžia na všetky tieto činnosti detská a študentská izba. Tu sa hrajú, spia, učia sa, sem za nimi chodia kamaráti, majú tu šatstvo, hračky a osobné veci. Požiadavky na študentskú izbu sa vekom detí menia.

Špecifické nároky

Špecifické nároky na triedenie a systém ukladania vecí vznikajú najmä vzhľadom na meniace sa potreby a záujmy detí spôsobené ich rastom a dospievaním. Od veku 6 rokov už nevyhnutne potrebujú vlastný vyčlenený priestor. Hry z podlahy sa presúvajú na písací stolík a na prídavné pracovné plochy. Dôležité úlohu začína mať aj vlastný úložný priestor vedľa pracovného stola. Je dôležité, aby každé dieťa malo vlastný stôl, ku ktorému sa môže kedykoľvek posadiť, kde sa môže nerušene učiť, hrať sa.

Najdôležitejším hľadiskom pri zariaďovaní študentskej izby je účelné využívanie miestnosti a dosiahnutie pocitu pohody. Často sa stáva, že rodičia umiestňujú do študentskej izby starý, vyradený nábytok. Je chybný názor, že to, čo je pre nás už nevyhovujúce, bude dobré v detskej izbe. To, samozrejme, neznamená, že do študentskej izby sa nemôže umiestniť samostatná vhodne dimenzovaná skrinka, prípadne prefarbený starý nočný stolík, pokiaľ tam zapadá. Niekoľko nápadov ako si zariadiť izbu na študovanie môžete nájsť na portáli Houzz.com.

Nápaditými zostavami nábytku a dobrým využitím miesta je možné dosiahnuť, že na pomerne malom pôdoryse sa podarí uložiť všetko, čo dieťa potrebuje a ostane aj nejaký voľný priestor na pohyb a hry. V súčasnosti výrobné programy výrobcov nábytku sú špeciálne zamerané na deti a dospievajúcu mládež a ponúkajú pestrú škálu kvalitného, nápaditého, kompaktného sektorového nábytku.

zariadenie

Pracovný stôl

Pracovný stôl je vhodné umiestniť pod okno alebo vedľa okna, aby svetlo dopadalo priamo alebo zľava a dieťa si samo netienilo pri práci. Pracovný stôl by mal mať nastavovateľnú výšku. Stôl nastavený na výšku zodpovedajúcu výške dieťaťa a výška stoličky sú základným predpokladom správneho držania tela. Pracovná plocha musí mať dostatočnú veľkosť. Doska nesmie mať lesklý povrch, aby neodrážala svetlo. Pod doskou stola je potrebný dostatok miesta na uskladňovanie rôznych pomôcok a iných drobností. Podobnú starostlivosť vyžaduje voľba pracovnej stoličky.

Pracovné kútiky

Pracovné kútiky je vhodné dopĺňať rôznymi typmi násteniek. Školáci by mali mať dostatok nábytku so zásuvkami rôznych rozmerov, s výsuvnými a výškovo prestaviteľnými policami. Deti a dospievajúca mládež vo svojej izbe nielen spia a pripravujú sa do školy, ich územie im slúži aj ako priestor na pestovanie rôznorodých záľub a koníčkov, a preto je potrebné pomôcť im vybrať nábytok, ktorý umožňuje čo najväčšiu variabilnosť a spĺňa požiadavky na univerzálnosť. V študentských izbách v súčasnosti už nechýba ani audio a videotechnika. Väčšinou sa vyrába v kompaktných zostavách s dizajnom vysokej kvality alebo sa prispôsobuje na zabudovanie do sektorového nábytku.

Farby

Farby pre detskú a študentskú izbu treba vyberať veľmi starostlivo. Voľba by mala spĺňať viacero podmienok. V závislosti od veku prejavujú deti veľmi vyhranené záľuby, a tie by sa mali zohľadniť. Približne od deviateho roku je prevládajúcou obľúbenou farbou červená. Medzi deviatym a jedenástym rokom sa často objavuje záľuba v oranžovej, žltej a zelenej. Všeobecne dokonalých a platných riešení pre detskú izbu niet. Vládnuť by mala jasná farebná nálada, sprostredkovaná vľúdnymi farbami, ktorá dieťa priveľmi nedráždi a nerozptyľuje. Viac tipov si môžete prečítať tu.

Vhodnou voľbou farieb môžeme pozitívne vplývať na určité jeho osobnostné črty. Melancholik má príbuznú farbu modrú, flegmatik zelenú, sangvinik žltú a cholerik červenú. Nezabúdajme na správne osvetlenie. Viacúrovňové osvetlenie je v detských a študentských izbách rovnako dôležité ako správne zvolený nábytok. Ak dokážeme zosúladiť všetky požiadavky našej ratolesti a nájdeme vhodné riešenie, môžeme povedať, že sme našli vhodný spôsob pre správny osobnostný rast dieťaťa.

nabytok

Ako zariadiť študentskú izbu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Example Widget

This is an example widget to show how the Left sidebar looks by default. You can add custom widgets from the widgets screen in the admin. If custom widgets are added then this will be replaced by those widgets.